default_mobilelogo

Trojpriestorová, zrubová, drevená gréckokatolícka cerkov svätých Kozmu a Damiána z roku 1924 netypická pre túto lemkovskú oblasť. Chrám má tri veže, najvyššia je nad loďou. Každá veža je zakončená kupolou s kovanými krížmi. Strecha je pokrytá plechom. V interiéri chýba polychrómia. Steny sú obité doskami. Zachoval sa hlavý oltár s baldachýnom a dva bočné oltáre z konca 19. storočia a originálne drevené lavice. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica vybudovaná v rovnakom čase ako chrám. V súčasnosti sa cerkov užíva ako rímskokatolícky kostol. Patrí pod rímskokatolícku farnosť v Gladyszowe.

 

Krzywa-lemko

 

Krzywa-cerkiew

 

Krzywa-polsko

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._%C5%9Bw._Kosmy_i_Damiana_w_Krzywej