default_mobilelogo

Trojpriestorový v súčasnosti rímsko-katolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1785. V minulosti slúžil gréckokatolíkom a rímskokatolíkom, takže bol spoločný. Stavba je trojpriestorová orientovaná "západ-východ". V interiéry sa nachádzajú ikony a taktiež fragmenty olárov z kostola zo Starej Ľubovňe.

 

Hranicne

 

Hranicne

 

Hranicne

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        sk.wikipedia.org/wiki/Hranicne