default_mobilelogo

Drevená zrubová grécko-katolícka drevená cerkov svätej Paraskievy z druhej polovice 17. storočia (podľa niektorých údajov začiatok 18. storočia). V súčasnosti slúži ako farský chrám rímsko-katolíckej cirkvi. Chrám je typický príklad lemkovskej sakrálnej architektúry a považuje sa za jeden z najkrajších v Poľsku. Steny a strecha je pokrytá šindľom. Vnútro zdobí polychrómia s figurálnymi a ornamentálnymi motívmi z roku 1811. Zachoval sa ikonostas z roku 1904 od M. Bogdańskiego. V svätyni hlavný oltár z 19. storočia a dva bočné oltáre s ikonou Bohorodičky a snímania z kríža. V roku 2013 bol chrám zapísaný na zoznam svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

 

Kwiatoń

 

 

Kwiatoń-chrám

 

 

Kwiatoń-cerkiew

 

 

Kwiaton

 

 

Zdroj:

cerkovky.eu

Informačná tabuľa pri cerkvi.