default_mobilelogo

Zrubová, trojpriestorová drevená cerkov svätého Kozmu a Damiána z roku 1837. Je to bývalý gréckokatolícky chrám, no po "Akcii Visla" chrám prešiel do vlastníctva rímskokatolíckej cirkvi. Patrí medzi najkrajšie drevené chrámy v Poľsku, vybudovaný v západo-lemkovskom štýle. Steny a strecha je pokrytá šindľom. Vnútrajšok zdobí figurálno-ornamentálna polychrómia z roku 1900. Pozostatky starého ikonostasu z 18. až 19. storočia sú umiestené na stenách chrámu. Vo svätyni sa nachádza hlavný oltár s baldachýnom a tabernákulom z polovice 19. storočia.

 

Skwirtne

 

 

Skwirtne-chrám

 

 

Skwirtne-cerkov

 

 

Skwirtne-cerkiew

 

 

Skwirtne

 

 

Zdroj:

cerkovky.eu

Informačná tabuľa pri cerkvi.