default_mobilelogo

Zrubová, trojdielna, trojpriestorová drevená cerkov svätej Paraskievy z roku 1773. Chrám má tri veže s troma krížmi. Chrám má dve okná vo svätyni a dve v chrámovej lodi. Päťradový ikonostas pochádza pravdepodobne z polovice 18. storočia. Pri chráme sa nachádza zvonica s tromi zvonmi. Jeden je z roku 1839.

 

Potoky

 

Potoky-stropkov

 

Potoky-cerkiew

 

potoky-chram

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        sk.wikipedia.org/wiki/Potoky_(okres_Stropkov)