default_mobilelogo

Cerkov svätého Juraja z roku 1792 (1745 podľa niektorých údajov). Je to kópia chrámu. Pôvodný drevený chrám bol postavený v tzv. "kožuchu", to znamená že jeho zrub bol z vonku omietnutý a potom obielený vápnom. Podľa ústneho podania bol chrám trikrát prenášaný. Chrám je trojpriestorový, s dvoma vežami s krížmi. Je postavený na kamennom základe. V hlavnej veži sú dva zvony. Jeden z roku 1908 a druhý preliaty z roku 2001. Počas rekonštrukcie chrámu v roku 2002 neboli dodržané podmienky pamiatkárov a postavená bola kópia chrámu, už bez omietnutia chrámu. Plechová strecha bola nahradená šindľovou. Päťradový ikonostas je z 18. storočia. Cárske dvere sú osadené šiestimi medailónmi. Diákonske dvere sú bez krídel. Z priestorových dôvodov sú ikony svätcov z hlavného radu osadené na stenách.

 

jalova

 

jalova-cerkiew

 

jalova-chram

 

jalova-snina

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        Informačná tabuľa pri cerkvi