default_mobilelogo

Zrubová, trojpriestorová cerkov svätého Archanjela Michala z roku 1718 (1778 podľa niektorých údajov). Chrám má dve veže s trojramennými krížmi. V hlavnej veži sú tri zvony. Najstarší z nich je z roku 1811. Ikonostas je päťradový, bohato zdobený z 18. storočia. Na cárskych dverách je nezvyčajne zobrazených dvanásť medailónov Jesseho stromu, teda Kristov rodokmeň. Ostenia sú maľované ikonami sv. Bazila Veľkého a sv. Jána Zlatoustého. Osobitnú pozornosť si zasluhuje Mandylion - Kristová tvár na obruse na zábradlí chóru. Na bočných stenách chrámovej lode sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. a 17. storočia, ktoré pochádzajú zo staršieho chrámu. Ten sa nachádzal na hornom konci obce a prvýkrát sa spomínal v Súpise rusínskych cerkví v Humenskej krajni z roku 1732. Dve vzácne ikony zo 17. a pol. 18. storočia sa nachádzajú v múzeu vo Svidníku.

 

Ulicske_krive

 

ulicske-krive

 

ulicske-krive-snina

 

ulicske_krive-cerkiew

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        Informačná tabuľa pri cerkvi