default_mobilelogo

Gréckokatolícka cerkov Nanebovstúpenia Pána z roku 1938 - 1939 vybudovaná huculskými tesármi. Je to netypický chrám pre túto lemkovskú oblasť. Pôdorys je v tvare gréckeho kríža. Ikonostas bol vybudovaný v nedávnej dobe.

 

Gladyszow-lemkovina

 

Gladyszow-cerkiew

 

Gladyszow-chrám

 

Gladyszow-polsko

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        Informačná tabuľa pri cerkvi