default_mobilelogo

Zrubová gréckokatolícka cerkov svätého Dymitra z roku 1861. Je tzv. západo-lemkovského typu. Má tri veže ukončené krížmi. Vo vnútri sa nachádza ornamentálna polychrómia na stropoch a stenách a pochádza zo začiatku 20. storočia. Ikonostas je z roku 1895. Autori sú A. a M. Bogdański. Niektoré ikony namaľoval v roku 1873 V. Zomph. Vo svätyni sa nachádza hlavný oltár s baldachýnom z 19. storočia a taktiež dva bočné oltáre. Pri cerkvi stojí malá zvonica. V súčasnosti patrí cerkov pod Rímskokatolícku cirkev.

 

 

 

 

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        Informačná tabuľa pri cerkvi