default_mobilelogo

Zrubová, trojpriestorová gréckokatolícka cerkov svätého Jána Evanjelistu z 18. storočia. Chrám má tri veže ukončené krížmi. Strecha je pokrytá plechom. Ikonostas pochádza z 18. storočia. Sú pri ňom dva bočné oltáre. Neskorobarokový z konca 17. storočia s obrazom Bohorodičky a rokokový z 18. storočia so sochami sv. Petra a Pavla a svätej Barbary. Vnútrajšok taktiež zdobí polychrómia zo začiatku 20. storočia. V súčasnosti patrí cerkov Rímskokatolíckej cirkvi.

 

Muszynka-cerkov

 

Muszynka-chram

 

Muszynka-lemko

 

Muszynka-malopolsko

 

Muszynka-polsko

 

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        Informačná tabuľa pri cerkvi