default_mobilelogo

Zrubová, trojpriestorová cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1786 alebo 1795, postavená ako gréckokatolícka. Steny sú pokryté šindľom. Cerkov má tri veže s troma krížmi. Ornamentálna polychrómia je z roku 1924. Ikonostas je neskorobarokový z 18. storočia. Vo svätyni sa nachádza rokokový hlavný oltár s baldachýnom a ikonou Ukrižovania z konca 18. storočia. Taktiež neskorobarokový žertvenník s ikonou svätých Patriarchov z konca 18. storočia. V súčasnosti cerkov patrí pod pravoslávnu cirkev. 

 

Zdynia-chram

 

Zdynia-cerkov

 

Zdynia-cerkiew

 

Zdynia-lemko

 

 

zdroj: cerkovky.eu

        Informačná tabuľa pri cerkvi