default_mobilelogo

Gréckokatolícka cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. storočia. Ikonostas pochádzal taktiež z 18. storočia. Cerkov bola veľmi poškodená počas 1. sv. vojny a potom následne zbúraná.

 

Nizny_Komarnik

 pohľad na cerkov - fotografia z roku 1904 urobená fotografom Kornelom Divaldom

 

 

zdroj: A „szentek fuvarosa” Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919, Országos Muemlékvédelmi Hivatal, Budapest 1999

        byzantinohungarica.hu/Eperjesi sematizmus, 1890

        cerkovky.eu