default_mobilelogo

Zrubová, trojpriestorová gréckokatolícka cerkov svätého Kozmu a Damiána z 18. storočia, zničená počas 1.sv. vojny v roku 1915. Chrám mal tri veže s troma krížmi a postavený bol na kamennej podmurovke.

 

Hutka

cekový pohľad na cerkov so zvonicou (fotografiu v roku 1904 zhotovil fotograf Kornel Divald)

 

Hutka

pohľad na zničenú cerkov počas 1.sv. vojny - rok 1915

 

 

zdroj: byzantinohungarica.hu/eperjesi_sematizmus_1890

        cerkovky.eu

       A „szentek fuvarosa” Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919, Országos Muemlékvédelmi Hivatal, Budapest 1999