default_mobilelogo

Zaniknutá zrubová, trojpriestorová, gréckokatolícka cerkov svätého Michala Archanjela z roku 1773. Chrám mal tri veže s troma krížmi. Zrubová konštrukcia bola postavená na vyvýšenej kamennej podmurovke. Chrám bol orientovaný v smere východ-západ. Strecha a zvislé steny boli pokryté šindľami. Pravdepodobne pre zlý stav alebo veľké poškodenie chrám v roku 1928 zbúrali. Predmety vnútornej výzdoby dreveného chrámu, ikonostas, naprestolná ikona, žertveníky, bohostánok, drevený trojramenný svietnik a zlatá čaša, všetko z 2 pol. 18. stor., boli rekonštruované a prenesené do nového chrámu.

 

Sarissky_Stiavnik

fotografia z roku 1905 urobená fotografom Kornelom Divaldom

 

 

zdroj: A „szentek fuvarosa” Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919, Országos Muemlékvédelmi Hivatal, Budapest 1999 

        farnost-sarisskystiavnik.wbl.sk/Historia.html

        byzantinohungarica.hu/eperjesi_sematizmus_1890

        cerkovky.eu