default_mobilelogo

V okrese Stará Ľubovňa sa zachovali dva drevené chrámy z Matysovej a Hraničného. Gréckokatolícka cerkov z Matysovej bola prevezená do skanzenu v Starej Ľubovni.

Image Alt

Hraničné

Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

View more
Image Alt

Matysová

Svätého Michala Archanjela

View more